Konfirmaatio

Konfirmaatio on kastetun vahvistamista kristityn tiellä.

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Se on juhlajumalanpalvelus, jota vietetään yhdessä perheen, kummien ja ystävien kanssa. Konfirmaatiossa sinut siunataan ja seurakunta rukoilee puolestasi. Olarin seurakunnan tulevan rippikoulukauden konfirmaatiomessut järjestetään Olarin kirkossa elokuussa 2020, hiihtolomariparien toukokuussa.

Konfirmaatioon osallistuminen edellyttää kirkon jäsenyyttä, joka alkaa kasteesta. Kirkkoon liittymiseen tarvitaan vanhempien lupa. Kirkkoon kuulumaton ja/tai kastamaton nuori voi osallistua rippikouluun, mutta ennen konfirmaatiota hänen on yhdessä huoltajiensa kanssa pohdittava, tahtooko hän tulla konfirmoiduksi.

Rippikoulu muistot yhdistävät eri sukupolvia. Lähisukulaiset ja vieraat voivat muistella ja keskustella nuoren kanssa myös rippikoulun herättämistä ajatuksista.

Rippijuhlan järjestämistä kannattaa harkita huolella ja ajan kanssa. On syytä kysyä nuorelta omaa mielipidettä, mutta muistutettava myös tapahtuman luonteesta. Moni haluaa koota yhteen kaikki nuoren elämän merkittävät ihmiset isovanhemmista alkaen. Vieraita voi kutsua lähipiirin lisäksi suuremmankin joukon. Jos vieraita tulee paljon ja tarjoiluun halutaan satsata, kannattaa pyytää apua useammalta taholta. Lähipiirin lisäksi voi myös naapurista löytyä avulias auttaja tai leipoja.

Konfirmaatiopäivä on juhlan arvoinen päivä. Rippijuhlan suunnittelu ja järjestäminen voi olla perhettä yhdistävä ja myönteinen kokemus. Siihen kannattaa ryhtyä hyvissä ajoin, jotta jokainen juhlan järjestäjä sisäistää, mihin on ryhtymässä. Juhlia voi pienissäkin puitteissa. Tärkeintä on yhdessäolo ja mukava yhteinen kokemus.

Seurakunta lahjoittaa nuorelle oman Raamatun. Kummien ja läheisten antamista lahjoista merkittävin on rippiristi. Siitä kannattaa puhua kaikkien asianosaisten kanssa huolella ja miettiä eri vaihtoehtoja. Tärkeintä, että lahja on nuoren omaa makua, jotta nuori ottaa saamansa arvokkaan lahjan käyttöön. Se voi olla yhteishankinta tai jakaa ristin ja ketjun hankinta eri henkilöille.

Mikäli konfirmoitu nuori ja hänen vanhempansa niin toivovat, pyrkivät rippikoulun ohjaajat ja isoset vierailemaan nuoren rippijuhlissa lyhyesti, mikäli tämä vain on aikataulullisesti mahdollista.

Konfirmaatioden avulla istutetaan puuntaimia

Tämän vuoden konfirmaatiossa kerätään kolehti, jonka avulla hankitaan ilmastolahjana puuntaimia Kirkon Ulkomaan.

Ilmaston lämpenemisen myötä erilaiset sään ääri-ilmiöt ovat yleistyneet sekä kehittyneissä maissa että kehitysmaissa.

Tulvien ja kuivuuden seuraukset ovat pahimpia alueilla, joilla ihmiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja huonoissa asuinoloissa. Puita istuttamalla voidaan auttaa palauttamaan luonnon tasapainoa alueilla, joilla metsät on hakattu polttopuiksi.

Kirkon Ulkomaanavun projekteissa istutetaan puuntaimia, jotka paitsi tarjoavat toimeentuloa paikallisille perheille myös sitovat hiilidioksidia, parantavat maanlaatua ja ehkäisevät eroosiota. Istutuksiin valitaan nopeasti kasvavia, kestäviä ja korkeita puulajeja. Niitä ovat muun muassa tiikkipuu, jakkipuu ja monet ravintoa tarjoavat hedelmäpuut, kuten mango ja guava.

Antamalla kestävän ja ekologisen lahjan tuet ympäristöä säästävää työtä kehitysmaissa!